Oceny z kolokwium z Progr. Wsp.

Oceny z kolokwium z Progr. Wsp. (studia II stopnia, niestacjonarne) dostępne są tutaj

Odwołanie zajęć we czwartek 18 grudnia 2014

Z powodu mojej choroby zajęcia w najbliższy czwartek nie odbędą się. Zostaną odrobione w innym terminie, za niedogodności przepraszam.

Konsultacje

Najbliższe konsultacje odbędą się we wtorek 9 września w godz. 9:30 – 11:00.

Wyniki kolokwium z Zaawansowanego programowania – studia niest.

Oceny z kolokwium z przedmiotu Zaawansowane programowanie na studiach niestacjonarnych można znaleźć tutaj.

Aktualizacja ocen z WDI oraz PI

Dodano oceny z kartkówek dotyczących ONP dla studentów studiów dziennych oraz niestacjonarnych.

Aktualizacja ocen

Zaktualizowano oceny z karktówek z WDI oraz kolokwium z podstaw programowania – linki znajdują się na stronach przedmiotów.

Aktualizacja ocen z WDI oraz PI

Zaktualizowano tabele z ocenami z ostatnich kartkówek z WDI oraz PI (zaoczne) – odnośniki znajdują się na stronie poświęconej WDI.

Aktualizacja ocen z WDI

Na stronie poświęconej WDI dodano aktualny odnośnik do strony z ocenami z kartkówek.

Aktualizacja ocen

Dodano oceny z I kolokwium z Języków progr. ob. i graf. (C++) – odnośnik znajduje się na stronie przedmiotu.

Zmiana godz. konsultacji w semestrze letnim 2012/2013

W związku ze zmianą planu z semestru zimowego na letni nastąpiła niewielka modyfikacja godzin konsultacji w poniedziałki oraz piątki.