Języki programowania [java]

 1. Karel, czyli łagodne wprowadzenie do programowania

 2. Zadania – zestaw 1
 3. Zadania – zestaw 2 (instr. warunkowe i pętle)
 4. Zadania – zestaw 3 (tablice)
 5. Zadania – zestaw 4 (łańcuchy znaków)
 6. Zadania – zestaw 5 (funkcje i łańcuchy)
 7. Zadania – zestaw 6 (pliki tekstowe)
 8. Zadania – zestaw 6B (pliki binarne)
 9. Zadania – zestaw 7 (podstawy obiektowości)
 10. Zadanie Strumienie
 11. Zadania – zestaw 9

Opis programu na zaliczenie

Materiały

 1. Przykładowy program do zapisu i odczytu danych z pliku tekstowego
 2. Odczyt i zapis do pliku – przykład 2
 3. Odczyt i zapis do pliku binarnego za pomocą RandomAccessFile – przykład 3
 4. Odczyt i zapis do pliku binarnego za pomocą RandomAccessFile – inny przykład
 5. Prosty program ilustrujący podstawy programowania obiektowego
 6. Przykład Konto ilustrujący ideę dziedziczenia
 7. Przykład dotyczący dziedziczenia interfejsów i stosowania pojemników
 8. Bardzo krótkie wprowadzenie do debuggowania programów za pomocą NetBeans
 9. Przykładowy projekt „Potęgowanie” dla ilustracji debuggowania
 10. Przykładowe kolokwium
 11. Krótka instrukcja korzystania z Git i Github w Netbeans 8.x
 12. Program ilustrujący wybrane zagadnienia łańcuchów znaków
 13. Program ilustrujący podstawowe operacje na plikach tekstowych

Oceny – rok akademicki 2016/17

Oceny z kolokwiów dla grupy E9

Linki