Krótka instrukcja korzystania z Git i Github w Netbeans 8.x

Krótka instrukcja korzystania z Git i Github w Netbeans 8.x

Zakładanie konta Github

 1. Wchodzimy na stronę github.com, klikamy na Sign up i wypełniamy formularz rejestracyjny.
 2. Wchodzimy do Settings / Emails i zaznaczamy opcję Keep my email address private

Tworzenie repozytorium na Github

 1. Tworzymy nowe repozytorium na Github – klikamy plusik w prawej, górnej części i wybieramy New repository lub wchodzimy przez adres: https://github.com/new
 2. Podajemy nazwę repozytorium, najlepiej bez polskich znaków, np. nowe i zatwierdzamy.
 3. Zapamiętujemy adres repozytorium wyświetlony po utworzeniu, np. https://github.com/JanKowalski/nowe.git

Import repozytorium z Github

 1. Zamykamy w Netbeans otwarte projekty i wybieramy menu Team / Git / Clone…. W oknie dialogowym podajemy:
 • Repository URL: https://github.com/JanKowalski/nowe.git czyli odnośnik do naszego repozytorium
 • User / Password: nazwa użytkownika i hasło do naszego konta Github
 1. Jeżeli nasze repozytorium jest puste, to w kolejnym kroku w okienku Select Remote Branches nie ma opcji do wyboru i klikamy po prostu Next a następnie w oknie Destination Directory podajemy, gdzie ma zostać skopiowane nasze repozytorium z Github. Po zakończeniu klikamy Finish
 2. Po zakończeniu kopiowania pojawi się okno Clone Completed z pytaniem, czy utworzyć nowy projekt. Jeżeli chcemy pracować nad projektem w naszym repozytorium to po prostu zamykamy Close, w przeciwnym razie tworzymy nowy projekt poprzez opcję Create Project…
 3. Po zakończeniu etapu prac nad projektem klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie projektu (filiżanka) i z menu kontekstowego wybieramy Git / Commit… i zatwierdzamy zmiany w naszym projekcie.
 4. Przesłanie zmian na serwer Github wymaga wybrania opcji menu Team / Remote / Push to Upstream

Pobieranie repozytorium na innym komputrze

 1. Uruchamiamy Netbeans — wybieramy z menu Team / Git / Clone…
 • podajemy w okienku dialogowym adres naszego repozytorium (z Github), np. https://github.com/JanKowalski/nowe.git
 • Wybieramy domyślną gałąź (master) i klikamy Next a potem Finish
 • W kolejnym okienku wybieramy Open Project — nasz projekt powinien być widoczny w naszym eksploratorze projektów
 1. Pracujemy nad naszym projektem i zatwierdzamy zmiany / przesyłamy na serwer Github jak w poprzednich krokach