Wprowadzenie do informatyki

Materiały

Oceny – rok akademicki 2018/19

Sprawozdania

Osoby, które uzyskały negatywną ocenę z którejkolwiek kartkówki z artytmetyki binarnej zobowiązane są do przygotowania sprawozdania zawierającego rozwiązania zadań z zamieszczonego poniżej zestawu.
Uwaga — rozwiązania należy przedstawić w zapisane na papierze w formacie A4 pismem odręcznym.
Zestaw 1