Dodawanie i odejmowanie binarne

Wprowadź liczby. Mianownik ułamka musi być potęgą liczby 2. W celu dodania liczb całkowitych należy nie wpisywać nic w okienka na licznik i mianownik.

A =
B =