Konwersja liczb z systemu dziesiętnego

Wprowadź liczbę do konwersji. Jako separatora dziesiętnego użyj przecinka.

A =
Konwersja na system o podstawie

Powyższy kalkulator pokazuje prosty sposób konwersji liczby z systemu dziesiętnego na system o innej podstawie. Proszę pamiętać, że w przypadku podstawy systemu większej od 10 konieczne jest użycie dodatkowych symboli dla cyfr, w tym przypadku są to kolejne litery alfabetu.