Dzielenie binarne

Wprowadź liczby. Mianowniki ułamków muszą być potęgami liczby 2, a wartość licznika musi być mniejsza od wartości mianownika.

A =
B =
Metoda porównawcza
Metoda nierestytucyjna