Przykładowe MT

 1. Odejmowanie patyczkowe
  MT, która dokonuje odejmowania symboli zgodnie ze schematem:

  WejścieWyjście
  11-11=0
  1111-11=+11
  11-11111=-111

 2. Palindrom
  MT, która sprawdza, czy słowo złożone z symboli {a, b} jest palindromem. Wynikiem jest zatrzymanie w jednym z dwóch stanów końcowych stanowiących odpowiedź.

 3. Usuwanie "ba"
  MT, która usuwa wystąpienia "ba" ze słowa złożonego z symboli {a, b}. Słowo wejściowe jest przepisywane po prawej stronie. Symbol "a" jest dopisywany po prawej, jeżeli wcześniej nie ma "b". Jeżeli jest "b" to jest ono usuwane, ponieważ razem z "a" utworzyłoby ciąg "ba".

  Przykład: "abbaab" => "ab"

 4. Odwracanie słowa
  MT, która odwraca słowo złożone z symboli {a, b}. Odwrócone słowo tworzone jest po lewej stronie słowa wejściowego.

 5. Zamiana z ZM na ZU2
  MT, która dokonuje zamiany liczby binarnej z ZM na ZU2.

Objaśnienia

Powyżej zamieszczono prosty symulator Maszyny Turinga. Powinien działać w przeglądarkach Google Chrome, Chromium oraz Firefox w aktualnych wersjach.

Możliwa jest edycja zarówno programu, jak i danych dla MT oraz podgląd jej działania. Program można zachować pobierając unikalny odnośnik za pomocą przycisku "Pobierz link do maszyny".

W razie wykrycia błędów proszę o kontakt.