Przykładowe MT

 1. Odejmowanie patyczkowe
  MT, która dokonuje odejmowania symboli zgodnie ze schematem:

  WejścieWyjście
  11-11=0
  1111-11=+11
  11-11111=-111

 2. Palindrom
  MT, która sprawdza, czy słowo złożone z symboli {a, b} jest palindromem. Wynikiem jest zatrzymanie w jednym z dwóch stanów końcowych stanowiących odpowiedź.

 3. Usuwanie "ba"
  MT, która usuwa wystąpienia "ba" ze słowa złożonego z symboli {a, b}. Słowo wejściowe jest przepisywane po prawej stronie. Symbol "a" jest dopisywany po prawej, jeżeli wcześniej nie ma "b". Jeżeli jest "b" to jest ono usuwane, ponieważ razem z "a" utworzyłoby ciąg "ba".

  Przykład: "abbaab" => "ab"

 4. Odwracanie słowa
  MT, która odwraca słowo złożone z symboli {a, b}. Odwrócone słowo tworzone jest po lewej stronie słowa wejściowego.

 5. Zamiana z ZM na ZU2
  MT, która dokonuje zamiany liczby binarnej z ZM na ZU2.

 6. Zamiana podciągów "012" na "000"
  MT, która w podanym ciągu zamienia wystąpienia podciągów "012" na "000". Zamiana dokonywana jest "w miejscu", tzn. bez tworzenia nowego ciągu. Warto zwrócić uwagę, na to, że po zastąpieniu "012" ciągiem "000" może powstać kolejne wystąpienie "012", np. dla ciągu wejściowego "01212".

Objaśnienia

Powyżej zamieszczono prosty symulator Maszyny Turinga. Powinien działać w przeglądarkach Google Chrome, Chromium oraz Firefox w aktualnych wersjach.

Możliwa jest edycja zarówno programu, jak i danych dla MT oraz podgląd jej działania. Program można zachować pobierając unikalny odnośnik za pomocą przycisku "Pobierz link do maszyny".

W razie wykrycia błędów proszę o kontakt.