Oceny z pierwszej kartkówki z WDI

Dodano tabele z ocenami dla grup E9 oraz E10 – odnośniki znajdują się na stronie poświęconej WDI. Możliwość poprawy kartkówki jest na konsultacjach lub w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu.

Komentowanie jest zakończone.